POLICY

Trafikpolicy hos ÅK-Budet

Z

Uppträda som ett föredöme i trafiken genom att köra på ett trafiksäkert sätt

Z

Anpassa hastigheten till väder och trafiksituation

Z

Aldrig köra över tillåtna hastighet

Z

Förarna ska ha nödvändiga behörigheter för att utföra transporterna

Z

Följa ”kör och vilotids” reglerna

Z

Använda mobiltelefon på ett trafiksäkert sätt, och inte använda funktioner som sms och dylikt under färd

Z

Hålla tillräckligt avstånd till framförvarande bil

Z

Våra fordon ska vara i trafiksäkert och representativt skick

Z

Alltid använda bilbälte

Z

Förarna ska alltid vara nyktra och drogfria

Z

Planera restiden så det finns tidsmarginal

Z

Vid arbete längs väg, ska reflexväst användas