Policy

Trafikpolicy hos ÅK-Budet

 Uppträda som ett föredöme i trafiken genom att köra på ett trafiksäkert sätt.

Anpassa hastigheten till väder och trafiksituation.

Aldrig köra över tillåtna hastighet.

Alltid använda bilbälte.

Följa ”kör och vilotids” reglerna.

Använda mobiltelefon på ett trafiksäkert sätt, och inte använda funktioner som sms och dylikt under färd.

Hålla tillräckligt avstånd till framförvarande bil.

Våra fordon ska vara i trafiksäkert och representativt skick.

Förarna ska ha nödvändiga behörigheter för att utföra transporterna.

Förarna ska alltid vara nyktra och drogfria.

Planera restiden så det finns tidsmarginal.

Boka körning

Kontakta oss när du behöver hjälp med transporter.
Vi har en stor vagnspark för de flesta typer av gods.