Trafikpolicy hos ÅK-Budet

 

·        Uppträda som ett föredöme i trafiken genom att köra på ett trafiksäkert sätt.

·        Anpassa hastigheten till väder och trafiksituation.

·        Aldrig köra över tillåtna hastighet.

·        Alltid använda bilbälte.

·        Följa ”kör och vilotids” reglerna.

·        Använda mobiltelefon på ett trafiksäkert sätt, och inte använda funktioner som sms och dylikt under färd.

·        Hålla tillräckligt avstånd till framförvarande bil.

·        Våra fordon ska vara i trafiksäkert och representativt skick.

·        Förarna ska ha nödvändiga behörigheter för att utföra transporterna.

·        Förarna ska alltid vara nyktra och drogfria.

·        Planera restiden så det finns tidsmarginal.