Historia

 Idag har ÅK-Budet elva lastbilar, åtta släp, en buss och en pick-up som hämtar och lämnar gods.

Företaget Markaryds Budcentral startade1947 av Axel Johansson och hans son Arne med endast en lastbil. De huvudsakliga körningarna var då godset som kom med tåget och skulle ut till butiker och privatpersoner. Några interna körningar åt företagen i Markaryd förekom också. Idag hämtar och lämnar ÅK-Budet gods på företagen i Markaryd som anlitar Schenker BTL och kör interna körningar mellan företagens lager.

Arnes son Åke kom med i företaget 1976 och 1984 tog han över företaget. Fortfarande kördes det endast med en lastbil. 1987 gick Markaryds Budscentral ihop med Strömsnäsbruks Budcentral och bildade då ÅK-Budet i Markaryd AB. Dessa båda bolag hade varsin lastbil och köpte in ännu en. Efter detta har antalet lastbilar successivt ökat efter att behovet.